(057) 702-12-63
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English

Проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В»

Опубліковано 05 жовтня 2021 року, 16:13

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору внутрішнього аудиту Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області 

   

Загальні умови

Посадові обов’язки 

Здійснює методичне та практичне забезпечення роботи сектору, зокрема:

якісно та своєчасно виконує завдання, доручення і вказівки, розпорядження керівництва;

приймає участь у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб;

дотримується вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачу на зберігання;

проводить оцінку:

-якості внутрішнього аудиту;

-дотримання актів законодавства та нормативних документів щодо казначейського обслуговування бюджетних коштів за видатками і надходженнями, у веденні бухгалтерського обліку казначейських операцій та складанні фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетів;

-ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

-виконання контрольних функцій, завдань, визначених актами законодавства органами Казначейства;

-стану збереження активів та інформації;

-стану управління державним майном;

-правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності;

-ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань органів Казначейства;

планує, організує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного управління з питань проведення внутрішнього аудиту;

подає начальнику Головного управління та начальникам органів Казначейства аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ними відповідних управлінських рішень;

звітує про результати діяльності Державній казначейській службі України та начальнику Головного управління не менше двох разів на рік (за перше півріччя та за рік);

проводить за дорученням начальника Головного управління аудиторські процедури у формі камерального обстеження, без виходу в підконтрольний орган Казначейства;

здійснює узагальнення та аналіз, здійснення моніторингу щодо основних причин оформлених попереджень у реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань, у оплаті рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з виконання державного та місцевих бюджетів;

здійснює розгляд, надає та/або приймає участь у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб;

виконує інші доручення керівництва, що стосуються діяльності управління відповідно до його компетенції;

дотримується принципів професійної діяльності та норм Кодексу етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту.

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 5500,00 грн., надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про Державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1)заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2до зазначеного Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

-  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

4) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

   

    Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 11 жовтня 2021 року


Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення  тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Харків, вул. Бакуліна, 18 о 10.00 год. 13 жовтня 2021 року (тестування на знання законодавства та співбесіди при успішному проходженні тестування (при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фролова Олена Михайлівна,

тел. (057)702-12-53

office@kh.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги 

1

Освіта

вища освіта з освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи 

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2

Аналітичні здібності

-здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виявляти закономірності;

-вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та роботи висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи 

3

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотній зв'язок.

4

Сприйняття змін

- вміння швидко реагувати на зміни

- здатність приймати зміни та змінюватись.

5

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

 здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання 


Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»;

 Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):

Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов'язків:

Знання бюджетного процесу, механізму бюджетного регулювання, знання основ правознавства, економіки, державних фінансів, Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок казначейського обслуговування

3

Знання системи 

«Є-КАЗНА», ASKOD-SED

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу оперативного контролю за виконанням операцій з бюджетів управління бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Головного управління Державної казначейської служби 

України у Харківській області 

 

   

Загальні умови

Посадові обов’язки 

Виконує обов'язки операціоніста. Володіє особистим електронним ключем та має право застосування кваліфікований електронний підпис під час оплати документа в процесі діяльності відділу.

Бере участь в проведенні та узагальненні результатів інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Головного управління, активів і зобов’язань та результатів виконання бюджетів.

Здійснює формування в АС Є-Казна (САБ) меморіальних документів на підставі розпоряджень, меморіальних ордерів та службових записок структурних підрозділів Головного управління та звернень районних, міських управлінь Державної казначейської служби України Харківської області та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів, зокрема:

- відсотків, нарахованих за користування бюджетними коштами та штрафних санкцій (пені), нарахованої на прострочену заборгованість перед державним бюджетом за бюджетними позичками та фінансовій допомозі, що надавалась на умовах повернення та за іноземними кредитами залученими державою та під державні гарантії;

- операцій з надання кредитів та погашення заборгованості за кредитами, наданими з державного та місцевих бюджетів;

- операцій щодо коригування суми заборгованості перед державним та місцевими бюджетами в зв’язку з наданням пільг по кредитам, сплатою пені, погашенням натуральних позичок тощо;

- інших операцій.

Здійснює виконання платіжних доручень Головного управління Державної податкової служби України у Харківській області з метою повернення платникам помилково сплачених коштів єдиного соціального внеску.

Виконує правила використання та зберігання засобів криптозахисту.

Забезпечує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Забезпечує збереження інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер та обробку персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

Бере участь у зведенні інформацій по запитах Державної казначейської служби України.

Дотримується трудової та виконавської дисципліни.

За дорученням начальника відділу збирає, узагальнює та аналізує інформацію, вчасно готує керівництву відповіді з питань, що стосуються компетенції відділу.

Забезпечує роботу на персональному комп’ютері відповідно до вимог Правил та інструкції щодо роботи користувачів у локальній обчислювальній мережі інформаційно – телекомунікаційної системи Казначейства.

Виконує інші письмові та усні доручення керівництва Головного управління.

Формує та передає документи операційного дня до структурного підрозділу Головного управління.

Приймає участь в розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних осіб та громадян.

Надає в межах компетенції роз’яснення та консультацію учасникам бюджетного процесу.

            Надає консультаційну допомогу УДКСУ Харківської області з питань, що належать до компетенції відділу, та проводить роз'яснювальну роботу..

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 5100,00 грн., надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України «Про Державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1)заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2до зазначеного Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

-  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

4) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

   

    Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 11 жовтня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення  тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Харків, вул. Бакуліна, 18 о 11.00 год. 13 жовтня 2021 року (тестування на знання законодавства та співбесіди при успішному проходженні тестування (при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фролова Олена Михайлівна,

тел. (057)702-12-53

office@kh.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги 

1

Освіта

вища освіта з освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи 

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль.

2

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

 здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та роботи висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи 

Професійні знання 


Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»;

 Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 24.12.2012 № 1407;

Наказу ДКСУ від 13.12. 2019 року N 351 Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання місцевого бюджету

Наказу ДКСУ від 19.12. 2019 року N 356  про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що затверджений наказом Міністерства фінансів України  від 31.12.2013 № 1203, та порядок його застосування, затверджений наказом Міністерства фінансів України  від 29.12.2015 № 1219

3

Знання системи 

АС Є –КАЗНА (WEB), основи роботи з даними оперативної звітності
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux